Studiu privind problemele din învățământul profesional și tehnic în rândul elevilor

 

 

Vocea elevilor din învățământul profesional și tehnic (IPT) se face auzită datorită raportului realizat de către Liga Elevilor Meseriași (LEM) în parteneriat cu reprezentanții Consiliului Național al Elevilor, cu privire la problemele acestui tip de învățământ. Începând cu 29 mai, timp de trei săptămâni, elevii liceelor tehnologice și școlilor profesionale din România au avut oportunitatea de a-și exprima nemulțumirile privind sistemul educațional de care beneficiază cu ajutorul unui chestionar.

Prin intermediul rețelelor de socializare formularul a fost completat de către 139 de elevi din 15 județe, iar răspunsurile acestora ne-au arătat că problemele identificate cu doi ani în urmă de către LEM la nivelul județului Buzău sunt resimțite de către toți elevii din sfera învățământului profesional și tehnic din România.

Conform informațiilor centralizate, primele trei cele mai mari probleme din învățământul profesional și tehnic sunt:

  • Slaba dotare a atelierelor de practică din cadrul liceelor – menționată de 57,6% dintre respondenți;
  • Lipsa activităților extracurriculare în școli – menționată de 56,1% dintre respondenți;
  • Slaba calitate a stagiilor de practică în cadrul liceului – menționată de 44,6% dintre respondenți;

Aceste trei aspecte reprezintă cele mai întâlnite probleme din școlile profesionale și liceele tehnologice din țară. Alte probleme resimțite de către elevi sunt: lipsa subvenționării transportului, rata mare a abandonului școlar, lipsa consilierii școlare, discriminarea profesorilor asupra elevilor pe baza criteriilor rasiale sau a situațiilor financiare și sociale ale acestora, desfășurarea neconformă a stagiului de practică în cadrul societăților comerciale, prin gradul scăzut de implicare al angajatorului în actul educațional al practicantului, curricula învechită, manualele vechi și rata scăzută a promovabilității examenului de bacalaureat.

 Fiecare dintre acestea influențează în mod negativ calitatea actului educațional de care un elev ar trebui să beneficieze. Elevii se confruntă cu un sistem dezvantajat prin problemele sale reale. Pentru a putea contribui la îmbunătățirea acestuia, i-am provocat pe colegi să propună soluții pentru eliminarea punctelor slabe ale sistemului. Am luat în considerare toate ideile primite, acestea ne-au ajutat să identificăm soluții sustenabile care ar putea fi puse în practică, și pe care le-am inserat în raport ca fiind un mesaj al elevilor din IPT adresat factorilor decizionali. O parte din propunerile structurate sunt:

  • solicităm deblocarea fondurilor către unitățile de învățământ preuniversitar, așa cum este menționat în art. 8 din Legea Educației Naționale, prin respectarea actului legislativ care impune redirecționarea a minimum 6% din PIB către educație, facilitând astfel accesul mai larg asupra investițiilor în acest sector;
  • modificarea legislației în vigoare cu scopul scăderii numărului de elevi și preșcolari alocați unui consilier psihopedagogic;
  • dezvoltarea unui sistem de feedback semestrial din partea elevilor cu privire la stagiile de practică. Acesta trebuie luat în considerare pentru îmbunătățirea continuă a calității actului educațional practic;
  • dezvoltarea unor spații, resurse, oportunități și programe pentru a încuraja dialogul între elevi și profesori, servind la combaterea discriminării și segregării;

 

Totodată, i-am invitat pe elevi să ne împărtășească cum ar arăta pentru ei liceul tehnologic sau școala profesională ideale. Răspunsurile descriau un mediu perfect pentru dezvoltare, cu ateliere dotate corespunzător, activități extracurriculare care să dezvolte abilitățile elevilor, o curriculă îmbunătățită cu efecte benefice și cu toate minusurile transformate în puncte forte. Iată unul dintre răspunsuri:

 

“Un loc unde să-ți facă plăcere să mergi, unde să găsești toate aparaturile și ustensilele potrivite, iar după terminarea stagiilor să știi că ai fost în locul potrivit și ai învățat foarte multe…”

 

Astfel de răspunsuri ne motivează să milităm în continuare pentru un sistem mai bun, care să formeze meseriașii iscusiți de mâine. Raportul poate fi găsit aici împreună cu toate problemele și soluțiile identificate.